Céljaink

 

 • Az alapkészségek eszközszintű elsajátíttatása a magas szintű ismeretek használatához
 • A tanulás hatékonyságának javítása
 • Törekvés a különböző kompetenciák kialakítására, felhasználva az országos kompetenciamérések értékelését
 • Az időkeret rugalmas felhasználása mellett a szakmai és pedagógiai önállóság érvényesítése a módszerek, taneszközök megválasztásának tudatosságában, mert a hangsúly az eredményességen van
 • A tanórán kívüli foglalkozások (napközi otthon, tanulószoba, könyvtár, korrepetálás, szakkör stb.), hogy sajátos funkciókkal segítsék az eredményességet
 • Eljuttatni a tanítványokat az alapműveltség azon szintjére, hogy szüleik segítségével reálisan tudjanak pályát választani
 • A tanulók felkészítése, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani
 • Az idős, beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás fejlesztése
 • A tanulók sportosabb, egészségesebb életmódjának, edzettségének erősítése testnevelésórákon és tömegsport foglalkozásokon
 • A tanulók játék- és mozgáskultúrájának továbbfejlesztése a napközis foglalkozásokon
 • A tanulók közélet iránti fogékonyságának ébrentartása, fejlesztése a Diákönkormányzat munkájának támogatása révén
 • Hazaszeretetre nevelés (hon- és népismereti projektek, vetélkedők, nemzeti ünnepek, nemzetünk hősei, követendő példaképek)
 • A „szentgyörgyis” tudat erősítése, mely a helyes magatartásban és az elismerésre méltó eredményekben is megnyilvánul
 • Az állampolgári felelősség fejlesztése
 • A tehetséges tanulók továbbjutásának biztosítása
 • A szociális nehézségek, hiányosságok időben történő feltárása
 • A gyorsabban haladó tanulók képességeinek továbbfejlesztése
 • A diák-diák együttműködés javítása
vasárnap, december 09, 2018

 

 

 

 

Oldalainkat 7 vendég és 0 tag böngészi