KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Szentgyörgyi István Általános Iskola

2643 Diósjenő, Kossuth út 21.

 

 

 

 

 

 

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

 

 

2015/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 

 


  1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

 

 

pedagógusok

Végzettség, szakképzettség

tantárgyfelosztás

1.

Főiskola, tanító (pedagógia és ének-zene szakkollégium);

Főiskola, ének-zene szakos ált.isk. tanár

Osztálytanító

Ének-zene szakos tanár

2.

Főiskola, (pedagógia alapszak)

Napközi

3.

Főiskola, tanító (magyar nyelv és irodalom, matematika műveltségi terület)

Osztálytanító

4.

Főiskola, tanító (orosz szakkollégium)

Főiskola, nyelv és beszédfejlesztő pedagógus

Osztálytanító

Napközi

5.

Főiskola, matematika – fizika szakos ált. isk.tanár

Osztályfőnök

Matematika 5.,6. o.

Fizika 7., 8.o.

 

Fizika 7. 8.o.

Tanulószoba 5-8.o.

6.

Egyetem, angol szakos tanár

Osztályfőnök

Angol 4-7.o.

7.

Főiskola, tanító

Osztálytanító

Intézményvezető-helyettes

8.

Egyetem, magyar szakos tanár

Osztályfőnök

Magyar nyelv és irodalom 5-8. o.

9.

Főiskola, tanító (testnevelés műveltségi terület)

Osztálytanító

Napközi

DÖK vezető

10.

Főiskola, földrajz-testnevelés szakos ált.isk. tanár

120 órás képzés NSZO-hoz

Osztályfőnök

Testnevelés 5.o, 7.o.

Természetismeret 5-6.o.

Földrajz 7-8.

Biológia 7-8. o..

11.

Főiskola, orosz-testnevelés szakos ált.isk. tanár

Egyetem, testnevelő tanár

Osztályfőnök

Testnevelés 1.,3.,4.,6.,8.o.

DSE

12.

Főiskola, tanító (szlovák műveltségi terület)

Rajz, technika 1.,2.o.

Technika 1.,2. o.

Napközi 1. o.

13.

Főiskola, magyar-történelem szakos tanár

Egyetem, Népművelés szakos előadó

120 órás képzés NSZO-hoz

Tanulószoba 5-8. o.

Könyvtár

14.

Egyetem, német nyelv és irodalom szakos tanár, bölcsész,

Főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos ált. isk. tanár és művelődés-szervező

GYED

15.

Egyetem, képzőművész tanár

Rajz és vizuális kultúra 5-8. o.

Mozgókép–és médiaismeret 8. o.

Képzőművészeti szakkör

16.

Főiskola, tanító (informatika műveltségi terület, angol műveltségi terület))

Osztálytanító

Napközi

Informatika 5.,6.o.

17.

Főiskola, tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

Osztálytanító

Erkölcstan 5.,6. o.

18.

Egyetem, pedagógia szak, közokt. vez. Főiskola, történelem–földrajz szakos ált. isk. tanár

Intézményvezető

Történelem 5.,7.o.

19.

Főiskola, tanító (pedagógia szakkollégium)

Matematika, környezetismeret,testnevelés 4.o., vizuális kultúra 3.,4.o. technika 4.-8. o.

20.

Egyetem, magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanár

Magyar nyelv és irodalom 5.o.

Történelem 6., 8. o.

Non-és népismeret 5.o

21.

Táncoktató

Moderntánc 1-4. o.

Tánc és mozgás 1-3. o.

Moderntánc szakkör

22.

Főiskola, táncpedagógus

Néptánc 1-4. o.

Néptánc szakkör

23.

Egyetem, angol nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom szakos tanár

Osztályfőnök

Angol 1-3., 6., 8. o.

Német 6-8.o.

24.

Egyetem, pedagógia tanár,közokt. vez. Főiskola, tanító

Osztálytanító

25.

Főiskola, tanító

Napközi 2 o.

26.

Főiskola, matematika-kémia szakos ált. isk. tanár

Matematika 5.,7-8. o.

Kémia 7-8.

Informatika 7-8.o.

 

 

 

 

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

1.

Szakközépiskola, érettségi

iskolatitkár

 

 

3.Technikai dolgozók

 

 

1.

Szakközépisk.érettségi,

Kisteljesítményű kazánfűtő

Fűtő-karbantartó

2.

Szakmunkás

Kisteljesítményű kazánfűtő

Fűtő-karbantartó

3.

Általános iskola

Takarító

4.

Általános iskola; dajka

Takarító

5.

Általános iskola

Takarító

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

 

Az Országos Kompetenciamérés eredményei

 

 

 

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Szövegértés

 

 

 

 

6. évfolyam

1455

1426

1368

1385

-

1406

1424

8. évfolyam

1576

1473

1487

1479

1461

1455

-

Matematika

 

 

 

 

6. évfolyam

1460

 

1390

1358

1368

-

1408

1506

8. évfolyam

1534

1458

1481

1503

1448

1513

-

5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért

eredményei, évenként feltüntetve

 

 

 

2009/2010.

2010/2011.

2011/2012.

2012/2013.

 

8.a

8.b

8.

8.

8.

Magyar nyelv

2,68

3,46

2,95

3,38

3,13

Magyar irodalom

3,32

3,46

3,65

3,71

3,6

Történelem

2,58

3,23

3,25

3,14

3,27

Angol

2,58

3,54

3,55

3,09

3,87

Matematika

2,26

2,69

3,2

3,14

2,93

Informatika

3,74

4,38

4,95

3,71

   4,6

Fizika

2,79

3,15

3,95

3,28

2,93

Biológia

2,89

3,15

3,35

3,33

3,8

Kémia

2,74

3,08

3,5

3,09

3,33

Földrajz

2,79

3,23

3,45

3,28

3,33

Ének

3,58

4,23

3,75

4,62

4,27

Rajz

3,32

4,15

4,35

4,38

4,47

Technika

3,74

4,15

4,5

4,14

4,33

Testnevelés

3,37

4,67

4,15

4,1

4,93

Átlag:

3,03

3,61

3,75

3,6

3,77

 

A 9. évfolyamos adatokat nem tudunk közölni, mert kevés a tanulmányi eredményekről visszajelzést küldő középiskola.

 

 

Középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

 

 

 

2008/2009.

2009/2010

2010/2011.

2011/2012.

2012/2013.

2013/2014.

Gimnázium

 

7

 

3

4

 

Szakközépiskola

14

16

18

11

7

 

Szakképző

10

9

1

7

4

6

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Nem tanult tovább

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 

 

Év/évfolyam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2009/2010.

 

 

 

 

1

 

 

 

2010/2011.

3

 

1

 

1

1

 

1

2011/2012.

 

 

1

 

 

 

2

1

2012/2013.

 

 

1

2

1

2

 

 

2013/2014.

 

 

1

2

1

1

1

 

 

 

 

 

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

 

 

Szakkör, foglalkozás

megnevezése

Moderntánc

Környezetismeret

Néptánc

Kosárlabda

Gitár

Labdarúgás

Képzőművészeti

Észpörgető

 

 

-        A mindennapos testedzés a testnevelés órákon vagy a sportfoglalkozásokon és táncórákon valósul meg.

-        Térítés ellenében a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola kihelyezett képzéseként lehetőség van képzőművészetet tanulni.

 

 

 

 

7. Az iskolai tanév helyi rendje

 

 

Tanévnyitó és első tanítási nap

2015. szeptember 1.(kedd)

Őszi szünet

2015. október 26-től 2015. október 30-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22.(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 2. (hétfő).

 

Téli szünet

2015. december 21-től 2015. december 31-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő).

 

Első félév vége

2016. január 22. (péntek)

Osztályozó értekezlet

Január 25.(hétfő)

A szülők kiértesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről január 29-ig.(péntek)

Félévi nevelőtestületi értekezlet

Január 27.(szerda)

Továbbtanulás

Február 12.(péntek) A továbbtanulási lapok továbbítási határideje

Első osztályosok beíratása

Időpontja a KLIK által kerül meghatározásra.

Tavaszi szünet

2016.március 24-től 2016.március 29-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016.március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. (szerda).

 

Kompetenciamérés

Május 25. (szerda) Kompetenciamérés 4., 6., 8. évfolyamon

Osztályozó értekezlet

Június 15. (szerda)

Utolsó tanítási nap

2015. június 15.(szerda)

Ballagás

2014. június 18. (szombat)

Tanévzáró ünnepély

2012. június 21. (kedd)

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

Június 22. (szerda)

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma

 

 

Ebből

 

Évfolyamok

Osztályok

Osztály-

létszámok

BTM

2 fő

SNI

2 fő

SNI

3 fő

Magán

tanuló

Elvi

létszám

1.

1.a

15

2

1

 

 

16

1.b

17

3

 

 

 

17

2.

2.a

16

1

 

 

 

16

2.b

15

 

 

 

 

15

3.

3.a

13

1

 

1

 

15

3.b

12

3

3

 

 

15

4.

4.a

15

1

2

 

2

17

4.b

13

3

1

 

 

14

5.

5.a

13

1

1

 

 

14

5.b

15

3

 

 

 

15

6.

6.

23

4

 

 

1

23

7.

7.

21

7

1

 

2

22

8.

8.a

12

1

 

 

 

12

8.b

15

1

 

 

 

15

Összesen:

14

215

31

9

1

5

226

 

   

 

Diósjenő, 2014.szeptember 1.

               

szerda, december 12, 2018

 

 

 

 

Oldalainkat 1 vendég és 0 tag böngészi