PÁLYÁZAT

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Rétsági Tankerülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentgyörgyi István Általános Iskola

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:                    teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:             

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.01.01-2020.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:                    2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesének feladata az intézményvezető segítése az intézmény és tagintézménye szakszerű és törvényes működtetésében, a takarékos gazdálkodás és döntéshozatalban, valamint az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:       

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a „Nemzeti köznevelésről szóló” 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, ill. a 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          főiskola, tanítói, tanári szakképzettség

-          pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

-          magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

- szakmai önéletrajz

- a pályázónak legalább öt év szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum

A beosztás betölthetőségének időpontja:                 

A beosztás 2016. január 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:               2015.december 11.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koncz István nyújt a 06-35/795-213-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: 

- Postai úton a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Rétsági Tankerülete címére történő megküldésével (2651 Rétság, Kossuth u. 1-3.).

- Személyesen: Nagyné Barna Orsolya tankerületi igazgatóhoz (2651 Rétság, Kossuth u. 1-3.)

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT Szentgyörgyi István Általános Iskola intézményvezető-helyettesi munkakörére”

A pályázat elbírálásának módja:

A nevelőtestület véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:                 2015. december 18.

 

 

 

 

 

szerda, december 12, 2018

 

 

 

 

Oldalainkat 14 vendég és 0 tag böngészi