Tanórán kívüli tevékenységek

Tanórán kívüli tevékenységek

 

 

Iskolánk tanulóinak lehetősége van több tanórán kívüli tevékenységen is részt venni, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok szabadidejüket hasznosan töltsék el, illetve kipróbálhassanak különböző sport- és művészeti ágakat.

 

 

Magyar felvételi előkészítő

 

Nyolcadikos tanulóink részére szervezzük meg minden évben a felvételi előkészítő foglalkozásokat. Átismételjük az előző évek tananyagát, gyakoroljuk a helyes nyelvhasználatot, a különböző szövegfajták értelmezését. Felvételi feladatsorokat oldunk meg egyénileg, majd közösen megbeszéljük, kielemezzük a feladatokat.

 

Kukelné Virsinger Lívia tanárnő

 

 

Matematika felvételi előkészítő 8. osztályosoknak

 

A központi felvételire koncentrálva ismételjük át az előző évek tananyagát. Az alapműveletektől kezdve az egyenleteken át több feladattípussal foglalkozunk. A korábbi évek felvételi feladatsorait csoportmunkával, majd egyénileg is megoldjuk, közösen átbeszéljük.

 

Zámpory Edit tanárnő

 

 

Matematika szakkör felső tagozatosoknak

 

A tanulókkal az aktuális órai anyagot nehezebb, gondolkodtatóbb feladatokkal bővítve mélyítjük el, melyhez a tankönyv feladatait, vagy szakköri feladatgyűjteményt használunk. Versenyek előtt az adott verseny korábbi feladataira koncentrálunk. Fő munkaformánk a 2-3 fős csapatmunka.

 

Zámpory Edit tanárnő

 

 

Földrajz tehetséggondozó szakkör

 

Iskolánk tanulói 18 éve szerepelnek az Oktatási Minisztérium által meghirdetett Teleki Pál Földrajz-Földtan Versenyen. Hogy tanulóink megismerjék a különböző feladattípusokat, a felkészülés során az előző évek feladatlapjait oldjuk meg. Közösen beszéljük meg az adott témaköröket, különböző kiadványok és az internet segítségével szélesítjük ismereteinket. Mivel a verseny része a terepgyakorlat, ezért a természetben is vizsgálódunk. Mint minden versenyen, itt is cél az országos versenyen való részvétel.

 

Jónás Marietta tanárnő

 

 

Énekkar

 

Az iskolánkban már évtizedek óta, hagyományszerűen működő énekkar lehetőséget ad a tanulóknak a közös éneklés örömének megtapasztalására, az egyéniségük színesítésére. A zene sok területét felölelő repertoár széles választéka a falusi és az iskolai ünnepségeknek és egyéb rendezvényeknek.

 

Bánné Soós Ágnes tanárnő

 

 

Néptánc szakkör Simon Katalin táncpedagógussal

 

A szakkör a művészeti nevelés terén teremt tehetséggondozási lehetőséget. Célja, hogy a népi kultúra hagyományos táncait megszerettessük a gyerekekkel, a hagyományos táncok megőrzése és művelése pedig jelentsen értéket tanulóink számára.

A szakkörön részt vevő gyerekek megismerkednek egy adott tájegység táncaival, elsajátítják a tájegység motívumait, megismerkednek a népszokásokkal, megismerik a tájegységre jellemző népdalokat, fejlesztik tánctudásukat.

 

 

 

Sportfoglalkozások

 

Jelenleg három sportágban folynak tanórán kívüli foglalkozások, edzések az iskolában.

 

Játékos torna a legkisebbeknek

A fő hangsúly a játékosságon van. Az atlétikát, tornát és a labdajátékokat készítjük elő játékos formában. A játékok közben meg lehet ismerni a tanulók képességeit, ügyességét, és arra a területre lehet irányítani őket a későbbiek során, ahol a leginkább kibontakoztathatják tehetségüket.

Labdarúgás

A legnagyobb létszámban, ebben a sportágban szerepelnek tanulóink. Óvodáskortól kezdve folyamatosan ismerkednek meg a játék elemeivel a gyerekek. Mivel iskolánk szerepel az egyesületi Bozsik-programban, az intézményi Bozsik-programban, az edzések mellett biztosított a mérkőzéseken való részvétel is, továbbá diákolimpiai versenyeken és számos meghívásos tornán is lehetőségünk van a megmérettetésre.

Kosárlabda

Tornatermünk méretéhez leginkább ez a játék felel meg. 25 éve foglalkozunk az iskolában ezzel a sportággal, amely elsősorban a lányok körében népszerű. Az elmúlt évek során sikerült olyan felszereltséget biztosítani az edzésekhez, mérkőzésekhez, amelyek jó minőségű munkát tesznek lehetővé. Jelenleg 3-8. osztályig folynak kosáredzések az iskolában.

 

Józsa Csaba tanár

 

 

Ének-zene-gitár szakkör

 

Iskolánkban másfél éve működik az ének-zene-gitár szakkör. Itt nem művészeti képzés folyik, hanem sokkal inkább a zene több oldalról való megközelítése, megismerése. Könnyen énekelhető, ismert gyermekdalokat, népdalokat, a ’70-es, ’80-as, ’90-es évek slágereit dolgozzuk fel. A képzés beindítását a tanulói érdeklődés idézte elő. Több olyan előadást halottak diákjaink, ahol jómagam és kollégáim adtunk elő dallamos, gitáros zenét. A „hangfoglaló hétfő” című pályázaton való részvétel, és az azután alakult zenekar koncertje volt talán a csúcspont, amely elgondolkodtatott, hogy miért is ne tanulhatnák meg a gyerekek is a gitározás alapjait, ha tetszik nekik ez a műfaj, és érdeklődést mutatnak iránta. Így indult el 10 fővel, 2010 szeptemberében az első csoport, amelynek tagjai már több ünnepség, rendezvény aktív résztvevői voltak. A képzés 2 éves, a foglalkozás heti 1 alkalommal van. A tanév végén tehát befejezik a ciklust a tanulók, ennyi idő éppen elegendő ahhoz, hogy aki otthon is szorgalmasan gyakorol, az a tanult akkordokat, pengetési stílusokat elsajátítsa.

 

Hekli Péter tanár

 

 

 

vasárnap, december 09, 2018

 

 

 

 

Oldalainkat 16 vendég és 0 tag böngészi